Termeni si conditii concurs Vodafone - Cheap Flight Tickets

Termeni si conditii concurs Vodafone

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Câştigă vouchere Paravion pentru vacanţa ta

1 iunie 2013

 

Secţiunea 1. Organizatorul Concursului

  Concursul Câştigă vouchere Paravion pentru vacanţa ta (denumit în continuare “Concurs”) este organizat şi desfăşurat de către Paravion Tour (denumit în continuare “Organizator”), societate comercială din România, cu sediul la Metropolis Center, str. Grigore Alexandrescu 89-97 et.4, Aripa Est, sector 1, cod fiscal RO26651851, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/2714/15.03.2010,  C.I.F. (Vat Number)  RO 26651851  ING BANK COD IBAN Cont Lei RO09INGB0001008193278910 Cont Eur RO55INGB0001008193270710; Unicredit Tiriac Bank Cont RON: RO63BACX 0000000 506 801000, Cont EUR: RO36BACX 0000000 506 801001, reprezentată prin Remus Vişan, Managing Director Paravion Tour, în calitate de Administrator.

 

  Regulamentul Oficial al Concursului este întocmit şi va fi făcut public pe blogul site-ului Paravion.ro - http://blog.paravion.ro/. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

 

Pe perioada Concursului, Organizatorul va desfăşura următoarele servicii:

 1. Va contacta câştigătorul pentru validarea şi colectarea datelor în vederea predării premiului;

 2. Va preda premiul câştigătorului, după validarea şi identificarea acestuia în condiţiile stabilite prin Regulament;

 3. La data acordării premiului, câştigătorul trebuie să se legitimeze şi să semneze un process verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câştigătorului.

 

Secţiunea 2. Locul şi durata desfăşurării Concursului

  Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial, în data de 1 iunie 2013, în magazinul Vodafone Conceptual Store din AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea nr. 4, Sector 6, Bucureşti.

 

Secţiunea 3. Drepturi şi condiţii de înscriere

  Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

 

  Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele acestora de gradul I şi gradul II.

  Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integral, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare îi aparţine în exclusivitate Participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament şi este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Secţiunea 4. Protecţia datelor personale

  Tuturor Participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa în justiţie. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către Participanţi la Concurs pentru crearea unei baze de date pentru newsletter, pe care o va oferi Vodafone la finalul evenimentului. Newsletterele pot include materiale cu caracter publicitar de la Paravion Tour şi Vodafone. Participanţii au opţiunea de a se dezabona ulterior.

 

Secţiunea 5. Mecanismul Concursului

  Concursul se va desfăşura în magazinul Vodafone Conceptual Store din AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea nr. 4, Sector 6, Bucureşti. Pentru a se înscrie în concurs, vizitatorii (atât clienţi cât şi nonclienţi Vodafone) au la dispoziţie următoarele variante:

 1. Să scaneze cu smartphone-ul propriu un QR code vizibil pe roll-up-uri prezente în magazin, prin care se descarcă aplicaţia de mobil Paravion şi unde trebuie să se completeze câmpurile obligatorii pentru finalizarea înscrierii.

 2. Să acceseze link-ul www.paravion.ro/concurs-vodafone şi să completeze câmpurile obligatorii pentru finalizarea înscrierii. În cadrul magazinului, vor fi disponibile tablete pentru a se accesa link-ul.

 

Secţiunea 6. Premiile Concursului

  Se oferă 3 premii sub forma unor vouchere în valoare de: Premiul 1 – 500 de euro, Premiul 2 – 300 euro, Premiul 3 – 100 de euro, cu TVA inclus. Acestea prezintă următoarele condiţii:

 • Voucherele vor fi utilizate pentru a achiziţiona produse/ servicii turistice de la Paravion Tour (www.paravion.ro);

 • Dacă valoarea produselor/ serviciiilor turistice achiziţionate depăşeşte suma menţionată pe voucher, posesorul voucherului va achita diferenţa aferentă la Paravion Tour;

 • Dacă valoarea serviciilor achiziţionate este mai mică decât suma menţionată pe voucher, diferenţa aferentă nu se returnează posesorului;

 • Voucherul poate fi utilizat o singură dată pentru achiziţionarea unuia sau mai multor produse/ servicii turistice;

 • Prezentul voucher este nominal;

 • Prezentul voucher este transmisibil. Dacă se va transmite mai departe, Câştigătorul voucherul va informa Paravion Tour, oferind numele şi datele de contact ale utilizatorului final al voucherului;

 • Perioada de valabilitate a voucherelor este 1 iunie – 31 decembrie 2013. În cazul în care voucherele nu sunt folosite până la data expirării lor, contravaloarea lor nu se va rambursa, iar deţinătorul voucherului îşi pierde dreptul de a-l utiliza;

 • În momentul folosirii voucherului, posesorul va prezenta voucherul în original şi un document de identitate propriu.

 

Secţiunea 7. Desemnarea şi notificarea Câştigătorului

  Câştigătorul concursului se va alege prin tragere la sorţi folosind algoritmul www.random.org şi va fi anunţat public în următoarea săptămână pe pagina de Facebook Paravion.ro - https://www.facebook.com/calatorii?ref=hl, şi în particular, pe adresa de e-mail a Câștigătorului.

 

Secţiunea 8. Predarea Premiului

La recepţionarea premiului, Câştigătorul trebuie:

 1. Să prezinte reprezentantului Concursului un document de identitate pentru a confirma vârsta legală minimă pentru participare la Concurs;

 2. Să dovedească că are aplicaţia Paravion descărcată pe smartphone;

 3. Să predea reprezentantului Concursului procesul verbal de primire-predare a premiului semnat.

 

Secţiunea 9. Regulamentul Concursului

  Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe blogul site-ului Paravion.ro - http://blog.paravion.ro/. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Paravion.ro.

 

Secţiunea 10. Litigii

  În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţi la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

 

Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs vă rugăm să ne scrieţi la concurs@paravion.ro.