Termeni si conditii cupon Vodafone - Bilete avion online

Termeni si conditii cupon Vodafone

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Reducere 100 € la vacante Paravion pentru clienti Vodafone”
 
 
Sectiunea 1. Organizatorul Concursului
 
Campania “Reducere 100 € la vacante Paravion pentru clienti Vodafone” este organizata si desfasurata de catre Paravion Tour (denumit in continuare “Organizator”), societate comerciala din Romania, cu sediul la Palazzo Italia, str. Nicolae Filipescu 39-41, et.4, sector 2, cod fiscal RO26651851, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/2714/15.03.2010,  C.I.F. (Vat Number)  RO 26651851  ING BANK COD IBAN Cont Lei RO09INGB0001008193278910 Cont Eur RO55INGB0001008193270710; Unicredit Tiriac Bank Cont RON: RO63BACX 0000000 506 801000, Cont EUR: RO36BACX 0000000 506 801001, reprezentata prin Juan Antonio Carrasco Ferrer, in calitate de Administrator.
 
Sectiunea 2. Durata desfasurarii Campaniei
 
Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial in perioada 1 decembrie 2015 - 31 decembrie 2016.
 
Sectiunea 3. Drepturi si conditii de utilizare a cuponului
 
Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice peste 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania sau in afara, care au achizitionat sau reinnoit servicii Vodafone in perioada 1 – 27 decembrie 2015 si care respecta conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida utilizarea cuponului.
 
Sectiunea 4. Protectia datelor personale
 
Tuturor Participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa in justitie. 
 
Organizatorul este operator de date cu caracter personal nr. 17001 si va utiliza datele personale furnizate de catre Participanti la Campania pentru crearea unei baze de date care sa primeasca oferte promotionale din partea Paravion Tour. Participantii au optiunea de a se dezabona ulterior. 
 
Sectiunea 5. Mecanismul Campaniei
 
Cei care fac o achizitie/o reinnoire de abonament Vodafone in perioada 01-27 decembrie 2015 vor primi o reducere de 100 € pentru achizitionarea vacantelor de pe www.paravion.ro.
 
Sectiunea 6. Cuponul de Reducere
 
Cuponul poate fi utilizat in perioada 1 decembrie 2015 - 31 decembrie 2016.
Cuponul se consuma la prima utilizare.
Reducerea acordata prin intermediul cuponului este de 100 € din valoarea pachetului de vacanta rezervat, si nu se cumuleaza cu alte reduceri sau oferte promotionale.
Se poate utiliza un singur cupon de reducere pentru rezervarea unui pachet de vacanta.
Valoarea pachetului de vacanta rezervat trebuie sa fie de minim 400 €, inainte de utilizarea cuponului.
Cuponul este valabil pentru achizitia de pachete de vacanta din oferta disponibila in sectiunile “Oferte Turism” şi "City break" de pe www.paravion.ro.
Pentru achizitii online codul de reducere se valideaza in pasul 3 al rezervarii “Finalizare comanda”.
Pentru achizitii in magazine, transmiteti agentului Paravion codul de reducere.
Reducerea este valabila:
  - online si in agentii pentru pachete de vacanta care includ atat servicii de transport, cat si de cazare;
  - doar online pentru pachete rezervate din sectiunile “Oferte Turism” şi "City break", care contin doar servicii de cazare.
In caz de anulare, clientului i se vor returna toate sumele recuperate de la tur operator, mai putin reducerea acordata prin intermediul codului de reducere.

Reducerea nu se aplica:
- pentru pachete de vacanta care includ numai bilete de avion charter.
- pachete de vacanta cu transport care nu contin servicii de cazare pentru toate noptile petrecute la destinatie.
- pentru servicii achizitionate separat, ce nu au aceeasi perioada de calatorie sau destinatie.
- pentru fractii de pachet de vacanta (exemplu: nu se aplica per pax in unitatea de cazare).

 
Sectiunea 7. Beneficiile Campaniei 
 
Organizatorul ofera cupoane de reducere in valoare de 100 € si pot fi folosite pentru orice rezervare de pachete de vacanta din sectiunile “Oferte Turism” şi "City break". Perioada de calatorie nu este impusa de catre Organizator.
 
Cupoanele de reducere au cod unic de identificare, se utilizeaza atat online cat si offline, nu se aplica la alte servicii in afara de cele specificate in prezentul Regulament si nu pot fi schimbate la cererea detinatorilor cu echivalentul lor in bani.
 
Sectiunea 8. Regulamentul Concursului
 
Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.paravion.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti utilizatorii cupoanelor de reducere pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul Organizatorului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul www.paravion.ro.
In cazul in care se anuleaza sau intrerupe Campania, un simplu anunt in aceasta privinta va fi publicat pe site-ul Organizatorului . Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi anulata sau intrerupta automat si nicio parte interesata nu va avea temei legal in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
In situatia in care Campania este suspendata sau intrerupta inainte de expirarea duratei, adica inainte 31.12.2016, cupoanele de reducere distribuite pana la data suspendarii/intreruperii Campaniei vor putea fi utilizate pana la expirarea valabilitatii, in limitele specificate in Sectiunea 5. Mecanismul Campaniei.
In caz de forta majora si / sau caz fortuit ce fac imposibila continuarea Campaniei, Organizatorul poate intrerupe temporar sau definitiv Campania, operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Utilizatorii sa solicite despagubiri.
 
Sectiunea 9. Litigii
 
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Utilizatorii cupoanelor, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
 
Contact: Pentru mai multe informatii referitoare la campanie va rugam sa ne scrieti la turism@paravion.ro.