Regulament Licitatiile Paravion - Cheap Flight Tickets

Regulament Licitatiile Paravion

REGULAMENTUL OFICIAL AL LICITATIILOR PARAVION
 
 
 
Sectiunea 1. Organizatorul Licitatiilor
 
Licitatiile Paravion reprezinta un un concurs prin care se ofera spre licitatie bilete de avion, servicii de cazare sau pachete turistice. Licitatia este publica si este disponibila tuturor utilizatorilor site-ului www.paravion.ro.
Licitatiile organizate pe pagina www.paravion.ro sunt concepute si administrate de catre SC Paravion Tour SRL, persoana juridica cu sediul in Palazzo Italia, str. Nicolae Filipescu 39-41, et.4, sector 2, cod fiscal RO26651851, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/2714/15.03.2010,  C.I.F. RO 26651851, cu cont Banca Transilvania pentru lei - RO73 BTRL RONC RT02 8075 6501 si pentru euro - RO23 BTRL EURC RT02 8075 6501, reprezentata prin Juan Antonio Carrasco Ferrer, in calitate de Administrator.
 
Licitatia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. 
 
 
Sectiunea 2. Durata desfasurarii licitatiilor
 
Licitatiile Paravion online se desfasoara o data pe saptamana, in ziua stabilita de Organizator, in intervalul orar 11:00 – 20:00.  in cazul in care Organizatorul va dispune anularea sau modificarea datei de desfasurare a licitatiilor, acest lucru va fi anuntat pe site, blog, Facebook sau Twitter Paravion.ro. Licitatia este unica si se desfasoara online pe site-ul www.paravion.ro, in sectiunea dedicata licitatiilor Paravion - https://www.paravion.ro/licitatii.
 
 
Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare
 
Licitatia se adreseaza  tuturor persoanelor fizice peste 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania sau in afara acesteia, care respecta conditiile prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligentele pentru desfasurarea in bune conditii a licitatiei si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente. Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte, in caz contrar nu este posibila validarea Participantului si intrarea in posesie a produsului castigat prin Licitatie. Prin inscrierea la licitatie, Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie utilizate in campaniile ulterioare desfasurate de Organizator.
 
La licitatiile organizate de Paravion nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul Paravion Tour, sotiile/sotii, sau rudele de gradul I ale acestora. 
 
 
Sectiunea 4. Protectia datelor personale
 
Tuturor Participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa in justitie. 

Organizatorul este operator de date cu caracter personal nr. 17001 si va utiliza datele personale furnizate de catre Participanti pentru participarea la Licitatiile Paravion, pentru crearea unei baze de date care urmeaza sa primeasca oferte promotionale din partea Paravion Tour. Participantii au optiunea de a se dezabona ulterior. 

 
Sectiunea 5. Mecanismul Licitatiilor
 
Licitatiile se desfasoara online pe site-ul www.paravion.ro, in sectiunea dedicata licitatiilor Paravion - https://www.paravion.ro/licitatii.
 
Pentru a participa la licitatii, Participantii trebuie sa fie logat in site-ul www.paravion.ro fie prin cont de utilizator completat cu nume/prenume complete si reale si un numar de telefon si o adresa de e-mail valide, fie prin contul sau de Facebook.
 

Dupa autentificare, utilizatorii poate participa la licitatia in curs de desfasurare, plasand o oferta prin care va mari suma curenta cu o suma fixa de 1, 2 sau 3 lei.

 
Licitatia se inchide automat in urmatoarele situatii:
1.         Momentul in care oferta este egala sau depaseste suma mentionata in prezentarea licitatiei.
2.         La ora oficiala a inchiderii licitatiei in cazul in care nu a mai fost plasata nici o licitare in ultimele 5 minute anterioare orei 20:00. Daca in ultimele 5 minute inainte de ora de  inchidere a licitatiei a fost plasata o noua licitare, ora de inchidere a licitatiei se prelungeste cu 5 minute de la ora plasarii respectivei ultime licitari, procesul repetandu-se pana ce sistemul inregistreaza un interval de 5 minute in care nu a fost plasata nici o licitare sau pana ce a fost atinsa suma mentionata in prezentarea licitatiei.
 
Pentru contactarea de catre Organizator a castigatorului licitatiei, se vor folosi datele puse la dispozitie de catre Participant in contul creat de acesta pe site-ul www.paravion.ro sau pe contul acestuia de Facebook.
 
Participantii au la dispozitie optiunea de alerte pentru a fi anuntati cand oferta lor este supralicitata, precum si o optiune de a-si publica oferta pe Facebook.
 
Utilizatorii vor participa in conformitate cu regulile de participare mentionate anterior. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment aceste reguli de participare cu conditia de a anunta aceste modificari pe www.paravion.ro.
 
Regulamentul licitatiilor este disponibil pe site-ul www.paravion.ro, in sectiunea dedicata licitatiilor Paravion - https://www.paravion.ro/licitatii si in sectiunea Utile - https://www.paravion.ro/informatii-utile/regulament-licitatii.


Sectiunea 6. Adjudecarea licitatiilor
 
O licitatie este adjudecata de 1 (una) persoana. Obiectul licitatiilor consta in serviciile mentionate in prezentarea datelor licitatiei din momentul afisarii acesteia pe site-ul www.paravion.ro, in sectiunea dedicata licitatiilor Paravion - https://www.paravion.ro/licitatii.
 
Dupa incheierea licitatiei, castigatorul va fi contactat de catre Organizator pentru a fi stabilite detaliile intrarii in posesie a produsului licitat. Pentru contactarea de catre Organizator a castigatorului licitatiei, se vor folosi datele puse la dispozitie de catre Participant in contul creat de catre acesta pe site-ul www.paravion.ro sau pe contul acestuia de Facebook. Organizatorul nu este responsabil pentru corectitudinea datelor de contact puse la dispozitie de Participant.
 
in cazul in care castigatorul licitatiei nu poate fi contactat in termen de 2 zile lucratoare sau nu plateste suma integrala in termenul stabilit de Organizator in momentul contactarii Participantului castigator, acesta va pierde dreptul de a achizitiona produsul la tariful la care s-a incheiat licitatia. in acest caz, licitatia se considera castigata de catre ofertantul anterior.
 
in cazul in care nici castigatorul licitatiei si nici ofertantul anterior nu indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament sau nici unul dintre acestia nu poate fi contactat, produsul licitat nu va mai fi acordat.
 
in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii, castigatorul Licitatiei va transmite prin e-mail, conform detaliilor de contact comunicate de Organizator in cadrul convorbirii, acceptul asupra conditiilor de plata si de achizitionare a produsului castigat in urma Licitatiei.
 
Castigatorul nu va putea sa ofere produsul castigat altei persoane sau sa solicite schimbarea produsului in niciun fel. Organizatorul nu ofera contravaloarea premiilor in bani.
 
Orice modificare adusa prezentului Regulament va fi publicata pe site-ul www.paravion.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei licitatiei. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti Participantii la licitatii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul Organizatorului.
 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul www.paravion.ro.
 
in cazul in care se anuleaza sau intrerupe licitatia, un simplu anunt in aceasta privinta va fi publicat pe site-ul Organizatorului sau pe pagina acestuia de Facebook. Prin publicarea anuntului respectiv, licitatia va fi anulata sau intrerupta automat si nicio parte interesata nu va avea temei legal in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
 
in caz de forta majora si / sau caz fortuit ce fac imposibila continuarea licitatiei, Organizatorul poate intrerupe temporar sau definitiv licitatia, operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Utilizatorii sa solicite despagubiri.
 
Sectiunea 7. Litigii
 
in cazul unor litigii aparute intre Organizator si utilizatorii serviciilor castigate prin licitatiile Paravion, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
 
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
 
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
 
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea licitatiei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
 
 
Sectiunea 8. Limitarea raspunderii
 
Organizatorul nu garanteaza si nu declara ca desfasurarea licitatiei va fi neintrerupta sau fara erori.
 
Organizatorul nu declara si nu garanteaza ca in timpul licitatiei nu se vor prezenta pierderi, coruperi, atacuri, virusi, interferente, activitati de hacking sau alte imixtiuni in securitate, Organizatorul declinand orice raspundere in legatura cu acestea.
 
Sectiunea 9. Incetarea licitatiei
 
Licitatia aflata in desfasurare poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
 
Contact: Pentru mai multe informatii referitoare la licitatiile Paravion, va rugam sa ne scrieti la adresa de e-mail concurs@paravion.ro.